بیوگرافی پیام بخشعلی

وبسایت رسمی پیام بخشعلی

Payam Bakhshali's official website

بیوگرافی پیام بخشعلی

 

نامم را پیام نهادند

نام خانوادگیم بخشعلی بود

نامی که نه نشان از مکان خاصی بود

نه شغلی که بشود دنباله اش را گرفت !

تنها میدانم که یکی از نیاکانم ریاضی دان بوده است.

در چهاردهمین روز از بهمن ماهی برفی در نیشابور زاده شدم . عاشق ھنر بودم اما به اجبار در پی علم رفتم،در دبیرستان وقتی که ادبیات تنھا دلخوشی ام بود رشته ی تجربی خواندم!رشته ای که عشق میکرد از پاره پاره کردن کالبد انسان و جانواران و گیاھان، بی آنکه درکشان کند.
در دانشگاه ھم در رشته ی مھندسی عمران درس خواندم ،رشته ای که تنھا ریاضیاتش برای مسمومیت روح خسته ام بس بود! اما باز ھم باید کنار می آمدم.
و در آخر فھمیدم ھیچ چیز نمیتواند جلو یک ذھن عاصی را بگیرد،من در این سالھا تنھا در خلوتم کتاب خواندم و نوشتم ،نمایش نامه ساختم و اجرا کردم،در رادیو ایران برای برنامه ای که شبهای بی سحرم را همراهی میکرد قصه نوشتم و قصه های مردم را خواندم .گاھی در پی عرفان رفتم و از ھر مکتبی که فکرش را کنید چیزی آموختم ،حتی گاھی به بی خدایی میرسیدم اما باز ھم خدا بود که دستش را روی شانه ام میگذاشت و راھنمایی ام میکرد.
در کل زندگیم با تمام تلاش ھای بی رحمانه ی جغرافیا و اجتماعم باز به ھمان سویی رفت که باید میرفت...

 

 

 

  

کتابها:

-انتشار مجموعه داستان سکوت در سال 1389

-انتشار مجموعه شعر آرامگاه من در سال 1390

-انتشار مجموعه شعر سپید با نام سایه ی سپید در سال 1391

-انتشار کتاب هفت روز با یک روح در سال 1392

-انتشار مجموعه شعر در گیرودار پریدن در سال 1392

-انتشار مجموعه داستان کوتاه طنز با عنوان کمی تا قسمتی جدی در سال 1392

-انتشار مجموعه ی کوچکی از اشعار سپید سال 93 با نام تلخک در تابستان سال 1393 

 


 

برنامه های رادیویی:

- رادیو ایران/ راه روشن (مجری کارشناس)

- رادیو ایران/ عرفان های نوظهور (مجری و سردبیر برنامه)

- رادیو ایران/ راه شب (پنج شنبه شبها)/ خاطرات قطار نیمه شب (نویسنده و گوینده)

- رادیو ایران/ راه شب (جمعه شبها)/ داستان راه شب ( گوینده)

 


 

  [ ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه